Search over the website

Fantaro ny momba an’i Clean Cooking Madagascar

Orinasa tsy miankina amin’ny fanajakana manome lanja ny fampiasana ny angovo azo avaozina ho an’ireo fianakaviana Malagasy ny Clean Cooking Madagascar.
Manohana ny programa « Madagascar Ethanol Stove Program » ny Clean Cooking Madagascar ary anjara asany ny mijery raha tena manaraka ireo fitsipika mifehy io programa io avokoa ireo orinasa mpiara miasa aminy. Tanjon’ity programa « Madagascar Ethanol Stove Program » ity moa ny hivarotra fatana ethanol miisa 35.000 hatramin’ny taona 2023, ho an’ireo fianakaviana Malagasy.
Marihina fa jifaina amin’ny vidiny mora ireo fatana ethanol ireo sady ahafahan’ireo fianakaviana Malagasy manana “FIAINANA TSARA KOKOA”. Hitondra fivoarana ara-ekonomika ho an’ny Madagasikara iray manontolo ihany koa ity programa ity.

Latest news

 • Antsiranana s’ajoute à la liste après Majunga et Ambilobe

  Antsiranana s’ajoute à la liste après Majunga et Ambilobe

  Posted on 2020-10-02

  Read more
 • Atelier interactif , Plan de soutien de l’éthanol combistible a Madagascar

  Atelier interactif , Plan de soutien de l’éthanol combistible a Madagascar

  Posted on 2020-03-11

  Read more
 • Où sont les kiosks à éthanol à Madagascar?

  Où sont les kiosks à éthanol à Madagascar?

  Posted on 2020-02-10

  Read more
 • Refractomètre portatif à vendre, 0-20% Brix

  Refractomètre portatif à vendre, 0-20% Brix

  Posted on 2019-12-04

  Read more

The three certified stoves

 • Réchauds CLEANCOOK

  Réchauds CLEANCOOK

 • Réchauds Nosy Maitso

  Réchauds Nosy Maitso

 • Réchaud Malagasy Ethanol

  Réchaud Malagasy Ethanol


Partners